Freakcions

Recull de narracions estranyes

L’antologia Freakcions. Recull de narracions estranyes  aplega relats fantàstics inèdits en llengua catalana, originals i traduccions actuals. Es tracta d’una publicació de periodicitat anual. D’ençà el núm. 5 es pot adquirir tant en format digital com en paper.

Els susbscriptors reben gratuïtament la versió digital.