Fora de col·lecció

Tot allò que no entra a la resta de col·leccions, però té cabuda a El Biblionauta.

Els susbscriptors reben gratuïtament la versió digital.