D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals seran incorporades al fitxer “Usuaris i subscriptors de elbiblionauta.com”, del qual és responsable El Biblionauta.

La finalitat d’aquest fitxer és la gestió i el manteniment dels usuaris que es registren al web de elbiblionauta.com i dels seus subscriptors, gestió de concursos, sortejos i dotació de premis, així com la tramesa de convocatòries a actes, l’enviament de butlletins i comunicacions informatives i/o de prospecció comercial.

En acceptar la política de protecció de dades, autoritza de forma expressa, lliure i inequívoca als responsables del fitxer, El Biblionauta, al tractament de les seves dades personals en els termes indicats.

L’informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals, així com revocar el consentiment atorgat. Així mateix, pot exercir el dret d’oposició a rebre qualsevol tipus de publicitat, realitzant la sol·licitud per email davant el responsable del fitxer info@elbiblionauta.com.