Col·lecció PLUTOS

La nostra col·lecció d’assaig sobre literatura fantàstica en català, gratuïta per als nostres subscriptors i en versió digital.

Els susbscriptors reben gratuïtament la versió digital.