novembre 16, 2022

Escriure sol, escriure en companyia

OPINIÓ Escriure sol, escriure en companyia La iniciativa “Figueres de por” de Montserrat Segura va propiciar que un grapat d’autors empordanesos escrivissin un conte de terror com mai ho havien