Helena Sales

4.png

Helena Sales

Barcelona, 1993. Graduada en econòmiques i tècnica en guiatge de turistes perduts. Ha publicat en una antologia d’assajos d’estudi del cànon Whovian, ha guanyat diversos premis de poesia i prosa, ha adaptat musicals i obres de teatre pel grup El Triquet, i s’ha incorporat al projecte literari Kadingir.

Publicacions a elbiblionauta.com:
“Sense marge d’error”