Frederic Pujulà

pujula.jpg

Frederic Pujulà

Palamós, el Baix Empordà, 12 de novembre del 1877 – Barjamon, Var, França, 14 de febrer del 1963. Fou un escriptor, catalanista i esperantista. El 1905 funda la societat esperantista Espero Kataluna. Aquells anys ja havia iniciat la redacció d’alguns relats curts de gènere fantàstic: el 1904 havia publicat “El codi de la No-llei, o el radical doctor Pastetes i el sopar de la marquesa intel·lectual” i “La fi de la segona República espanyola”, i, un any més tard, “Trista profecia o la despoblació de Barcelona” (tots dos relats amb el pseudònim Rafel Vallès i Roderich). L’any 1912 publica Homes artificials, que és considerada la primera novel·la de ciència-ficció en llengua catalana, deutora de l’ideari modernista.

Publicacions a elbiblionbauta.com:
“El codi de la no-llei”